Get Adobe Flash player

JAK PRODUKUJE SIĘ PELLET?

Pellet produkuje się z drobno mielonej, wysuszonej biomasy bez dodatków lepiszcza. Powstały granulat ma wysoką wartość energetyczną (ok. 17.000 – 19.000 kJ/kg tj. ok. 4,9 kWh/kg) i spełnia rygorystyczne normy w zakresie wilgotności, zawartości popiołu oraz zawartości pierwiastków obcych.


Proces produkcji pelletu składa się z następujących po sobie etapów:

- uszenie surowca – wilgotny surowiec podawany jest do suszarni bębnowej opalanej gotowym wyrobem, gdzie poddawany jest suszeniu do wilgotności ok. 10%,

- surowiec jest mielony i sprawdzany (na separatorach i sitach) pod kątem zawartości metali i innych elementów obcych, takich jak np. piasek.

- prasowanie surowca – suchy i wstępnie przygotowany surowiec podawany jest do aprasy pelletującej, gdzie pod wpływem wysokiego ciśnienia nacisku walca na matrycę uzyskiwane są odpowiednie gabaryty produktu,

- po schłodzeniu pellet nadaje się do pakowania i transportu.


Do granulacji można wykorzystać matrycę pierścieniową lub płaską.

Biomasa jest doprowadzana do bębna, gdzie jedna, lub więcej rolek prasy wgniatają ją do cylindrycznych otworów matrycy. Po przejściu przez matrycę pellet jest przycinany na odpowiednią długość.

Matrycę można wymieniać, co pozwala na zmianę średnicy cylindrycznych otworów, a tym samym produkcję pelletu o różnych rozmiarach. Prasowanie biomasy zwiększa jej temperaturę. Poziom ciśnienia w matrycy należy dostosować między innymi do rodzaju granulowanej biomasy. Ogólnie rzecz biorąc, im twardszy materiał poddajemy granulacji, tym wyższego ciśnienia będzie to wymagało. Zbyt niskie ciśnienie może doprowadzić do zablokowania otworów matrycy biomasą i zakłóceń w procesie produkcyjnym.

Sam proces granulacji wytwarza sporo ciepła na skutek tarć materiału granulowanego i matrycy.

Gdy pellet jest jeszcze ciepły i elastyczny, trafia do urządzenia chłodzącego, gdzie osiąga temperaturę pokojową. Proces chłodzenia zwiększa trwałość pelletu, i tym samym zmniejsza ilość pyłu powstającego w czasie przechowywania i transportu. W przypadku chłodzenia przeciwprądowego, strumień powietrza i pellet poruszają się w swoim kierunku. Pozwala to na stopniowe ochładzanie pelletu, co powoduje mniejsze naprężenia (gwałtowne zmiany mogą ujemnie wpływać na jakość produktu końcowego).

Po chłodzeniu pellet trafia na sita pozwalające oddzielić pył i drobne cząsteczki pozostałe z procesu produkcyjnego. Odpady są zawracane ponownie do pelleciarki, natomiast pellet jest magazynowany luzem, lub pakowany w worki, a następnie na palety transportowe.