Get Adobe Flash player

Pellet czyli granulat jest zunifikowaną formą paliwa z biomasy. Ma postać wałeczków o średnicy 6-15 mm i długości kilku centymetrów. Zawartość wilgoci 8-12%, popiołów ok.0,50 – 1,5% w zależności od używanego surowca. Do produkcji pelletu nadaje się każdy rodzaj czystej, odpowiednio przygotowanej biomasy, czyli odpadu organicznego, który po przesuszeniu do odpowiednich parametrów stanowi surowiec do przerobu. Podstawową jego zaletą jest jednorodna forma i wartość opałowa. Jest traktowany jako paliwo ekologiczne – odnawialne źródło energii (OZE).

Spalany jest w dużych elektrowniach i elektrociepłowniach (często współspalany z węglem czy miałem węglowym dla poprawienia coraz bardziej rygorystycznych ograniczeń emisji gazów i substancji szkodliwych) w celu wypełnienia zapisów DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Pellet spalany jest również w małych instalacjach ciepłowniczych dla potrzeb indywidualnych gospodarstw domowych.

Podstawowym surowcem do produkcji pelletu są odpady drzewne z tartaków, zakładów przeróbki drewna oraz leśne odpady drzewne (trociny, zrębki, wióry). Technicznie możliwe jest również wykorzystanie kory, słomy oraz roślin energetycznych (wierzba), oraz każdego innego rodzaju biomasy, czyli substancji organicznej pochodzenia roślinnego z przeznaczeniem na pozyskanie energii w procesie spalania.