Get Adobe Flash player

Co to jest pellet?

Jak się produkuje pellet?


Pellet czyli granulat jest zunifikowaną formą paliwa z biomasy. Ma postać wałeczków o średnicy 6-15 mm i długości kilku centymetrów. Zawartość wilgoci 8-12%, popiołów ok.0,50 – 1,5% w zależności od używanego surowca. Do produkcji pelletu nadaje się każdy rodzaj czystej, odpowiednio przygotowanej biomasy, czyli odpadu organicznego, który po przesuszeniu do odpowiednich parametrów stanowi surowiec do przerobu. Podstawową jego zaletą jest jednorodna forma i wartość opałowa. Jest traktowany jako paliwo ekologiczne – odnawialne źródło energii (OZE)...

Czytaj więcej

Pellet produkuje się z drobno mielonej, wysuszonej biomasy bez dodatków lepiszcza. Powstały granulat ma wysoką wartość energetyczną (ok. 17.000 – 19.000 kJ/kg tj. ok. 4,9 kWh/kg) i spełnia rygorystyczne normy w zakresie wilgotności, zawartości popiołu oraz zawartości pierwiastków obcych. Proces produkcji pelletu składa się z następujących po sobie etapów...


Czytaj więcej